FAQ - Vanlige spørsmål

SPØRSMÅL OG RÅD / VEILEDNING

Det er viktig at ventilatorens sugeevne er kraftig nok for ditt kjøkken, da den skal kunne erstatte luften i rommet mellom 10 og 20 ganger i timen. For å finne ut om en kjøkkenhette har nok sugekapasitet til kjøkkenet ditt, må det gjøres en liten beregning. • Volumet på kjøkkenet = lengde x bredde x høyde • Multipliser dette tallet med ti, dette betyr at hvis kjøkkenet ditt er 6 meter langt, 3 meter bredt og 2,5 meter høyt, er volumet lik 45 m3, og hetten skal dermed ha en sugekapasitet på minst 450 m3 pr. time, for å kunne dekke tilstrekkelig (som nevnt skal all luft skiftes 10 til 20 ganger i timen). 

Kondens kan være et stort problem for mange.
Kondens kan oppstå pga varme og kulde som møtes, men den kan også oppstå av andre årsaker, derfor vil vi prøve å forklare disse.

"Hetten suger altfor godt". Det er et godt avtrekk, dvs. her hender det at den varme dampen som suges opp gjennom avtrekkskanalen treffer den kalde overflaten i avtrekkskanalen som dermed skaper kondens. Avhengig av hvilket verdenshjørne det ytre avtrekket peker mot, kan kald luft også lett blåses inn gjennom lengre avtrekkskanaler. Vi anbefaler å bruke en i dette tilfellet termisk spjeld som vil holde kulden/vinden ute og holde varmen inne

Vær her opmærksom på, at det kondensvand som opstår, vil renne ned innvendigt i avtrekkskanalen, inn i ventilatoren og tilslutt ende på platetoppen. Vannet kan ligne olje, da kondensvannet tar akkumulerte fettpartikler med seg fra den innsiden av avtrekkskanalen eller fettfilterne.

"Hetten suger ikke godt nok". Her, som i forrige eksempel, vil det også renne kondens ned fra ventilatoren som tar med seg de oppsamlede fettpartiklene.

Se nedenfor:

I godt isolerte boliger glemmer du å tilføre luft til panseret. Hvis ventilatoren er i gang og dermed suger all luft ut av boligen og det ikke kommer inn ny, frisk luft, har ventilatoren ingen luft å ta av til slutt. Dersom begge enhetene går samtidig vil det også by på utfordringer, her er det viktig å "lufte inn" oftere eller bruke potensialfri kontakt på ventilatoren (ikke alle hetter) og få koblet disse to enhetene sammen. Noen vinduer har friskluftsventiler som bør stå åpne i disse tilfellene.

Slå på ventilatoren min. 10 min. før du slår på platetoppen. Ved å slå på ventilatoren 10 min.

Vær oppmerksom på om luften kan ledes ut av boligen i riktig mengde. Det er vanskelig å måle hvor mye luft som kommer ut. takhette eller hull i vegg. Vær oppmerksom på installasjonen av eksoskanalen; Jo kortere avstand fra panseret og ut i det fri, jo bedre. Vær oppmerksom på materialet til eksoskanalen; vi anbefaler lyd- og kondensisoleret aftræksslange eller aller beste; fast kanal i plast eller metall.

Derfor kan man kjøpe en kondensopsamler. Kondensopsamleren montert på avtrekkskanalen så nært panseret som mulig. Hvis det renner kondens ned fra røykrøret, vil det samle seg i det, deretter vil det like stille fordampe igjen. Hvis du har mye kondens, kan mer kondensatoppsamlere montert etter hverandre. Kondensopsamleren fungerer kun på vertikale (oppreiste) avtrekkskanaler. Se mer for tilbehør nedenfor:

 

Følgende produkter er definitivt verdt å prøve for å unngå kondens:

Kondensoppsamler (for bruk i røykrør med vertikal helling)

Autoluk Flowstar (til bruk for røykrør med horisontal fall, samt utløp i vegg)

IsoFlex røykrør (røykrør som er varme-, lyd- og brannisolert i Ø152mm eller Ø127mm)

Thermo Damper (3 lag isolerende spjeld i Ø148mm eller Ø125mm)

I noen boliger har man skråtak, typisk fordi man har skråtak eller fordi man har kunstig fall.

Hettene er standard designet for rette tak ved 0 helningsgrader. 

Ønsker du at ventilatoren skal tilpasses et tak med fall, må du bestille «skråskjæring» hos forhandler. Her vil vi & forhandleren kreve detaljer på helningen slik at det gjøres riktig.

Du må oppgi 2 viktige detaljer:

 - Hvor mange grader skråner taket der ventilatoren skal henge

 – Hvor den er høyest når du står og ser på ventilatoren forfra

"Jeg har en innebygd motor og ventilatoren min lager lyd"

Man må være klar over at støyen fra motoren kan skyldes flere ting. Det er ikke sikkert at ventilatoren er defekt. Vi opplever at kun i sjeldne tilfeller er motoren defekt. Feilene/hindringene kan være som følger:

1. Motorstøy.Her vil du typisk kunne høre at noe er ødelagt i motoren, eventuelt kan du høre noe som treffer turbinen i motoren. Motor kan også være i ubalanse og dette kan gi sterk resonans/vibrasjon. Sjekk om det kan være en installasjonsfeil (skrue osv.) eller om noe hadde falt ned i motoren.

2. Avtrekkskanal. Det er her du vanligvis opplever en feil. Avtrekkskanalen er en stor og viktig faktor for lyden/støyen og sugekraften til ventilatoren. Du må bruke hettens maksimale avtrekksmål (Ø150 mm. på de fleste hetter og Ø120 mm på de resterende). Det er svært viktig at avtrekket har samme dimensjon HELE VEIEN, dvs. fra hetten og opp til tak/vegg og evt. opp gjennom takhetta. Vær oppmerksom på at mange takhetter har en mindre dimensjon, dette vil gi luftstrømmen mer motstand og dermed gi mer støy og dårligere sug. Her vil du kunne høre noe høyere motorstøy enn vanlig. Brudd/bøy i avtrekkskanalen vil også gi mer motstand og dermed mer støy & dårligere sug. Unngå så langt det er mulig knekk generelt og spesielt for skarpe knekk. Hold bøyningene så myke som mulig. Avtrekksslange "brekker" lett i svinger og gir dermed mindre plass til luftstrømmen. Faste rør beholder samme diameter hele veien! Dersom avtrekkskanalen smalner av til en mindre diameter på ett enkelt sted i prosessen, er det denne diameteren som gjelder, derfor er det veldig viktig å ha maksimal diameter hele veien. Bruk helst fast avtrekkskanal (PVC / spirorør) eller lyd- og varmeisolert avtrekkskanal i aluminium.

Man kan gjøre en liten test for å finne ut om ens avtrekkskanal gir for mye motstand; fjern avtrekkskanalen ved hetteuttaket. Hvis støyen reduseres, så er det sannsynligvis avtrekkskanalen, hvis støyen ikke endres i det hele tatt, les nedenfor.

3. Undertrykk. I godt isolerte boliger glemmer du å tilføre luft til ventilatoren. Hvis ventilatoren er i gang og dermed suger all luft ut av boligen og det ikke kommer inn ny, frisk luft, har ventilatoren ingen luft å ta av til slutt. Dersom begge enhetene går samtidig vil det også by på utfordringer, her er det viktig å "lufte inn" oftere eller bruke potensialfri kontakt på ventilatoren (ikke alle hetter) og få koblet disse to enhetene sammen. Noen vinduer har friskluftsventiler som bør stå åpne i disse tilfellene

4. Fettfilter og kullfilter.Husk å vedlikeholde filtrene for optimalisert kraft og lyd. Fettfiltrene må rengjøres regelmessig, da de ellers vil gi mer luftmotstand og miste funksjonaliteten til de blir rengjort igjen. Kullfilteret må også rengjøres eller skiftes regelmessig.

5. Sammenligning. Merk at ventilatorer i dag er målt etter samme standarder i EU. I standardstandarden er det helt spesifikke krav til avstand mellom platetopp og avtrekkshette, størrelse på rommet, isolasjon av rommet, avtrekkskanal og annet, for å gjøre det likt for alle produsenter. . Det er et standardmål som er likt for alle ventilatorer som selges i EU. Det er imidlertid ikke nødvendigvis det oppgitte lydnivået i dB du får med en måling gjort hjemme eller ute hos forhandler. Forholdene kan variere mye fra sted til sted. Hvis du følger anbefalingene ovenfor vedrørende til avtrekkskanalen vil lydnivået minimeres mest mulig.

 

Jeg har en ekstern motor og ventilatoren/motoren min bråker

Anbefalingene angående avtrekkskanael skal fortsatt følges her, som beskrevet ovenfor.

Det kan imidlertid også være andre årsaker til at du opplever støy.

1. Luftstøy.Merk at luftstøyen oppstår av helt naturlige årsaker, da det er helt naturlig at luften som passerer gjennom ventilatoren støyer. Luftstøyen blir høyere jo mer luft som trekkes gjennom panseret, men denne luftstøyen vil fortsatt være mindre enn ventilatoren er lovet å støye med den innebygde motoren.

2. Isolasjon.Husk å isolere den eksterne motoren (gjelder kun takmotor). Lyd- og kondensisolering anbefales. Lydisolasjonen vil redusere støyen og kondensisolasjonen vil holde kulden ute av motoren, slik at kondensvann i motoren minimeres. Vi anbefaler å bruke lyddemper like før ventilatorens inngang, da dette vil dempe motorstøyen i avtrekkskanalen.

Den utvendige takmotoren bør ikke plasseres direkte på harde overflater, da dette kan skape resonans og vibrasjoner, som evt. kan høres i boligen.

Hetten min suger ikke "nok"

Det er hettens hovedoppgave å fjerne lukt og fuktighet (gjelder ikke resirkulering). For å oppnå maksimalt og optimalt sug er det imidlertid utrolig viktig at du:

Velger avtrekksviften som passer dine behov Installerer den riktig og monterer den med riktig tilbehørBruk produktet riktig. feil oppsto.

 

1.Behovet

Det er viktig at ventilatorens sugeevne er kraftig nok for ditt kjøkken, da den skal kunne erstatte luften i rommet mellom 10 og 20 ganger i timen. For å finne ut om en kjøkkenhette har nok sugekapasitet til kjøkkenet ditt, må det gjøres en liten beregning. • Volumet på kjøkkenet = lengde x bredde x høyde • Multipliser dette tallet med ti Dette betyr at hvis kjøkkenet ditt er 6 meter langt, 3 meter bredt og 2,5 meter høyt, er volumet lik 45 m3, og hetten skal dermed ha en sugekapasitet på minst 450 m3 pr. time, for å kunne dekke tilstrekkelig (som nevnt må all luft skiftes 10 til 20 ganger i timen).

 

2.Installasjon

Høyde

Pass på at ventilatoren har riktig høyde over platetoppen, vi anbefaler ml. 50 - 65 cm over ved elektrisk komfyr og 70-85 cm over gassplate.

For vertikale / skråstilte modeller kan kjøkkenhetten senkes til 40-55cm over platetoppen fra bunnen av kjøkkenventilatoren og ned til platetoppen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke gjelder gassplater, da det kan være brannfare.

For takintegrerte modeller, sørg for å sentrere hetten så godt som mulig over koketoppen. Jo mer sentrert jo bedre sugekraft

Vent

Vi anbefaler å bruke et så stort avtrekk som mulig (maks diameter på hettens avtrekk, f.eks. Ø150mm). Dette gjelder hele veien i avtrekket. Dersom takhetten eller hullet i veggen/taket får en krymping vil du oppleve trykktap, som vil gi mer støy og mindre sugekraft.

Vi anbefaler bruk av fast avtrekk (pvc i flat el. rund) eller lyd, varme og brann Isolert aluminiumsavtrekk(sjekk ut programmet vårt). Unngå unødvendig avstand fra start til sluttpunkt, unngå brudd i avtrekkskanalen hvis mulig. Velger du fast avtrekk, husk å isolere avtrekket mht lyd og varme.

 

3.Bruk av panseret

Undertrykkelse 

I godt isolerte boliger glemmer du å tilføre luft til panseret. Hvis panseret renner og dermed suger all luft ut av boligen og det ikke kommer inn ny, frisk luft, har hetten ingen luft å ta av til slutt. Dersom begge enhetene går samtidig vil det også by på utfordringer, her er det viktig å "lufte inn" oftere eller bruke potensialfri kontakt på panseret (ikke alle hetter) og få koblet disse to enhetene sammen. Noen vinduer har friskluftsventiler som bør stå åpne i disse tilfellene.

Fettfilter og karbonfilter

Husk å vedlikeholde filtrene for optimalisert kraft og lyd. Fettfiltrene må rengjøres regelmessig, da de ellers vil gi mer luftmotstand og miste funksjonaliteten til de blir rengjort igjen. Kullfilteret må også rengjøres eller skiftes regelmessig.

Det er viktig at ventilatoren kan kaste like mye luft tilbake på kjøkkenet som den suger ved hjelp av et kullfilter (resirkuleringsmetoden). Ellers vil du kunne oppleve trykktap og dermed mer støy og mindre sugekraft. En kjøkkenventilatoren som monteres i eller under et overskap eller krydderhylle skal kunne kvitte seg med luften bak krydderhyllen eller gjennom skapet og ut på kjøkkenet igjen. Vi anbefaler at du setter på en avtrekkskanal som kan føre luften fra panseret og opp til overkant av skap/krydderhylle, for å unngå fuktskader i skapet. Merk at i modeller som henger fritt på veggen, eller ned fra taket (fritthengende), hvor du skal bruke medfølgende pipe med utskårne lameller, skal disse lamellene være helt synlige etter montering. Luften vil resirkulere gjennom disse hullene.

 

Effektiv bruk av panseret

Start alltid kjøkkenhetten 10 minutter før tilberedning. Ved å gjøre dette oppnår du:

- Sirkulasjon slik at panseret lettere kan fange opp maten og dampen

- Mindre kondens da hetten og avtrekkskanalen varmes opp til romtemperatur i stedet for å møte den varme madosen og dampen.

Husk å la ventilatoren gå i 10 min. etter koking, slik at hetten kan absorbere resten av maten og dampen

 

4."Feil oppsto

Sjekk avtrekkskanalen

Det er lurt å alltid sjekke røykrøret at det ikke er røket av pga. mangel på tilknytning. Sjekk også at det ikke har vært tilstopping i avtrekket pga av noe som kommer utenfra / fallende gjenstand / dyr.

Sjekk returventiler

Det er viktig at returventilene/klaffene kan åpne seg helt ved aktivering av motoren. Hvis noe som kommer utenfra har blokkert returventilene eller ventilen, vil du kunne oppleve mindre sug eller ingen sug og dette vil også skape mye støy.

Returventilene eller ventilen kan også sette seg fast hvis den fleksible avtrekksslangen strammes for hardt med klemmer.

Hva er en avtrekkshette/omfang?

"Hette" er et gammelt begrep som fortsatt brukes i dag. Det refererer faktisk til det som sitter over kokeøya og suger opp all mados/damp. Begrepet «ventilator» har faktisk blitt brukt om veggmonterte og skapintegrerte «sugere». I dag brukes begrepet hette stort sett om alle modeller. Vi deler inn ventilatorgruppene som nedenfor:

Standard ventilator (montert fritt på vegg eller under skap)

Uttrekksventilator (montert under skapet)

Inne-/underbygd ventilator (montert under / inne i skapet)

Ventilator vegg (montert på veggen)

Fritthengende ventilator (montert i taket)

Integrert ventilator (montert i taket)

Bordmodell (montert på kjøkkenbordet)

Funksjonen til en kjøkkenventilator er å filtrere matos, fett og lukt ved matlaging og hindre at den sprer seg til andre rom i huset. 

I moderne kjøkken har også ventilatoren blitt en viktigere del av kjøkkenet. Ventilatoren suger ikke bare matos, men suger også folks øyne og oppmerksomhet med sitt design, funksjonalitet ikke minst den høye kvaliteten.

1. Vi anbefaler at du kobler strøm til hetten og sjekker funksjonene før den monteres. Her vil du kunne konstatere en evt. feil før det store installasjonsarbeidet settes i gang.

2. Sjekk det synlige på ventilatoren før du monterer. Det kan være riper og andre merker osv.

3. Sjekk at det er riktig modell med bredde, farge, innvendig / ekstern motor.

4. Vi anbefaler en fagmann for montering av ventilatoren.

Ventilatorer kan fungere på forskjellige måter. Den enkleste måten å dele dem inn i grupper er som følger:

Ventilator med innebygget motor og avtrekk til det fri

Dette er en av de vanligste måtene å bruke ventilator på og mange husholdninger bruker denne metoden. En avtrekkskanal er koblet til ventilator som blåser luften ut av boligen. Motoren er plassert inne i ventilatoren.

Ventilator med innebygd motor med kullfilter (resirkulering)

Dette brukes vanligvis hvis ventilasjon til friluft ikke er mulig. Dvs. det er et alternativ. Med denne metoden trenger du ikke avtrekkskanal på ventilator, da luften bare sendes tilbake i kjøkkenet. I tillegg kommer begrepet resirkulering. Kullfilteret du kjøper til hetten her renser lukten slik at hetten fortsatt skal fungere ved å suge dampen/madosen og samtidig fjerne lukten.

Hette med ekstern motor

Dette er en kjøkkenhette uten motor i. Du kjøper ekstern motor til enten loft, vegg eller tak. Tanken her er å oppgradere motoren til noe kraftigere, men viktigst av alt bli kvitt motorstøy på kjøkkenet.

Kjøkkenhette for sentralventilasjon (sentralsug)

I flere bolighus er det imidlertid også i andre typer boliger sentralmotor på loft/tak. Denne kan stilles inn på flere hetter eller flere rom som den skal suges fra. Her har ventilatoren kun funksjonen til å åpne og lukke spjeldet, hvor motoren styrer alt sug typisk uavhengig av ventilatoren. 

La alltid en fagmann montere produktene

HØYDE

Pass på at ventilatoren har riktig høyde over platetoppen, vi anbefaler ml. 50-65 cm over ved elektrisk komfyr og 70-85 cm over gassplate.

For vertikale / skråstilte modeller kan kjøkkenhetten senkes til 40-55 cm over platetoppen fra bunnen av kjøkkenhetten og ned til platetoppen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke gjelder gassplater, da det kan utgjøre brannfare.

For takintegrerte modeller, sørg for å sentrere ventialtoren så godt som mulig over platetoppen. Jo mer sentrert jo bedre sug.

VENT

Vi anbefaler å bruke et så stort avtrekk som mulig (maks diameter på hettens avtrekk, f.eks. Ø150 mm). Dette gjelder hele veien i avtrekket. Dersom ventilatoren eller hullet i veggen/taket får en krymping vil du oppleve trykktap, som vil gi mer støy og mindre sugekraft.

Vi anbefaler bruk av fast avtrekk (pvc i flat el. rund) eller lyd, varme og brann isolert aluminiumsavtrekk(sjekk ut programmet vårt). Unngå unødvendig avstand fra start til sluttpunkt, unngå brudd i avtrekkskanalen hvis mulig. Velger du fast avtrekk, husk å isolere avtrekket mht lyd og varme.

Vi anbefaler bruk av enlyddemperved motoren (enten ved ventilatoren eller den eksterne motoren) for å dempe støyen fra motoren.

Hvis avtrekket har horisontal fall, anbefaler vi bruk av enkondenvannoppsamlerfor å unngå tilbakestrømning av evt. kondensvann i avtrekket.

Hvis avtrekket går ut gjennom veggen og motoren er innebygd i ventilatoren, anbefaler vi envegggjennomføring med automatisert lukkespjeldfor å hindre kulde i å trenge inn i huset og dermed også skape kondensvann. Hvis du ikke ønsker løsningen ovenfor, bør du vanligvis alltid bruke enreturspjeld med fjærbelastede returventiler, vil dette sikre at avtrekket ikke er åpen når motoren er slått av.

Merk at vi også tilbyr leilighet(f.eks. 1 m flat kanal)avtrekkskanaler for boliger med mindre plass til avtrekkskanalen

ISOLASJON

Vi anbefaler å isolere avtrekkskanalen med lyd- og varmeisolering samt evt. ekstern motor i tak. Lydisolasjonen vil dempe lyden og varmeisolasjonen vil stenge kulden ute.

Det er utrolig viktig at utvendig tak/skunkmotor er varmeisolert. Motoren trekker varme fra kjøkkenet og er det for kaldt i motoren vil det dannes kondens, dette kan skade både ventilatoren og motoren. Den eksterne motoren kan evt. rulles inn i isolasjon og ligge på denne. Det krever ikke at det monteres, men at det ligger mykt og er isolert. Dersom motoren monteres direkte på en hard overflate kan dette skape vibrasjoner og resonans.

KULLFILTER

Hvis en hette skal brukes med kullfilter (resirkulering f.eks. uten avtrekk) sørg for at luften ventilatoren suger inn kan komme inn på kjøkkenet igjen. Det er viktig at hetten kan kaste like mye luft tilbake på kjøkkenet som den suger. Ellers vil du kunne oppleve trykktap og dermed mer støy og mindre sugekraft. F.eks. hvis hetten kaster luften inn igjen bak et krydderskap, anbefaler vi at det er lufttilførsel derfra inn til kjøkkenet. Vi anbefaler å sette på en avtrekkskanal som kan føre luften bak skapet og evt. opp til der luften kastes inn på kjøkkenet, for å unngå fukt bak skapet.

Legg merke til modeller som henger fritt på veggen eller ned fra taket (fritthengende) her må du bruke medfølgende skorsten med de avlange hullene i slik at de blir synlige etter montering. Luften vil resirkulere gjennom disse hullene.

Hvis du trenger å fornye kullfilteret, kontakt din forhandler.Se oversikt over kullfilter her. 

STRØM

Våre ventilatorer skal kobles til 220-240V strøm og den skal kobles til jordet tilkobling.

Effektiv ventilasjon

Start alltid kjøkkenhetten 10 minutter før tilberedning. Ved å gjøre dette oppnår du:

- Undertrykk slik at ventilatoren lettere kan fange opp dampen og osen

- Mindre kondens da ventilatoren og avtrekkskanalen varmes opp til romtemperatur i stedet for å møte den varme matosen og dampen.

Husk å la ventilatoren gå i 10 min. etter endt matlaging slik at hetten kan absorbere resten av dampen.

Hettene suger bedre jo bredere de er. Du skal selvfølgelig ikke velge en ventilator som tar for mye plass i forhold til størrelsen på kjøkkenet, men i utgangspunktet kan du si at jo flere av kokesonene en ventilator kan dekke, jo bedre.

Vi anbefaler klargjøring og montering etter kjøp og mottak av produktet. Det kan skape forhindringer i forarbeid før produktet leveres; feilregning med mål, ombestemmelse av modell, utdatert teknisk tegning på produktet m.m.

Kontakt oss

Denne side er beskyttet af reCaptcha, og Googles Politik om beskyttelse af persondata og Servicevilkår er gældende.