FAQ - Ofte stillede spørgsmål

SPØRGSMÅL & RÅD / VEJLEDNING

Det er vigtigt, at suge kapaciteten i emhætten er kraftig nok til dit køkken, da den skal kunne udskifte luften i rummet mellem 10 og 20 gange i timen.
For at finde ud af, hvorvidt en emhætte har suge kapacitet nok til dit køkken, skal der laves en lille beregning:

• Køkkenets rumfang = længde x bredde x højde
• Gang dette tal med 10

Det vil sige, at hvis dit køkken er 6 meter i længden, 3 meter i bredden og 2,5 meter i højden er rumfanget lig med 45 m3, og emhætten skal således have en suge kapacitet på minimum 450 m3 pr. time, for at kunne dække tilstrækkeligt (al luften skal som nævnt udskiftes 10 til 20 gange i timen).

Kondensvand kan være et stort problem for mange.
Kondensvand kan opstå pga. varme og kulde der mødes, men den kan også opstå af andre årsager, derfor vil vi prøve at forklare jer omkring disse.

 • "Emhætten suger alt for godt”. Der er et godt aftræk, dvs. man har brugt en aftrækskanal med stor diameter eller god plads og afstanden mellem start og slut på kanalen er muligvis meget kort, derfor kan der komme masser af kold luft ned til emhætten udefra. Noget andet kan være, at man har monteret aftrækskanal i aluminium eller metal (spirorør) som bliver meget kold. Her sker der det, at den varme damp som suges op igennem emhætten rammer den kolde overflade i aftrækskanalen som dermed skaber kondens. Afhængig af hvilket verdenshjørne, udvendigt aftræk peger imod, kan der også sagtens blæse kold luft ind igennem længere aftrækskanaler. Vi anbefaler man i dette tilfælde bruger et thermospjæld som vil holde kulden/vinden ude og holde varmen inde

Vær her opmærksom på, at det kondensvand som opstår, vil rende ned indvendigt i aftrækskanalen, ind i emhætten og slutteligt måske ende på kogepladen. Vandet kan ligne olie, da kondensvandet tager ophobede fedtpartikler med sig, fra den indvendige side af aftrækskanalen eller fedtfiltrene.

 • "Emhætten suger ikke godt nok". Her er det i forhold til ovenstående eksempel stik modsat. Emhætten suger slet ikke damp nok, derfor vil der ske en koncentration af den varme damp i og omkring emhætten, og så vil man her kunne se en ”dampbad-effekt", der gør at der ophober sig forholdsmæssigt meget fugt i emhætten. Her vil der som i tidligere eksempel også rende kondens ned fra emhætten som tager de ophobede fedtpartikler med sig.

Begge forklaringer er der løsninger på og anbefalinger til. Se venligst nedenstående:

 • I godt isolerede boliger glemmer man at tilføre luft til emhætten. Hvis emhætten kører og dermed suger al luft ud af boligen og intet nyt, frisk luft kommer ind, har emhætten ikke noget luft at tage af til sidst. Her vil man kunne opleve at motoren vil støje mere end normalt, da den ikke kan trække noget luft igennem. Bemærk hvis der er installeret et genvindingsanlæg i boligen, kan det også skabe undertryk. Hvis begge apparater kører samme tid vil det også give udfordringer, her er det vigtigt man ”lufter ind” hyppigere eller bruger det potentiale fri kontakt på emhætten (ikke alle emhætter) og får tilsluttet disse to apparater sammen. Nogle vinduer har frisklufts-ventiler som bør stå åben i disse tilfælde.
 • Tænd emhætten min. 10 min. før du tænder for kogepladen. Dette gør at emhætten når at skabe et undertryk og en stabil luftstrøm og dermed opnår man et bedre sug af mados/damp.
 • Ved at tænde emhætten 10 min. før madlavning, når emhætten at suge luften i stuetemperatur med op og derved varmer man de indvendige kolde metaldele samt aftrækskanalen op inden den varme damp dannes. Herved minimeres risikoen for kondensvand. 
 • Vær opmærksom på, om luften kan føres ud af boligen i den rigtige mængde. Det er svært at måle hvor meget luft der kommer ud. Brug derfor så bred aftrækskanal som mulig. Til de fleste emhætter anbefaler vi en aftrækskanal på min. Ø150mm i diameter. Dette gælder HELE VEJEN ud til det fri, inkl. taghætte eller hul i væg. Ved reducering af aftrækskanalens dimension vil lydniveauet øges og sugeevnen reduceres, dermed opstår også større chance for kondensvand. Vær opmærksom på aftrækskanalens installation; Jo kortere afstanden er fra emhætten og ud til det fri, jo bedre. Jo færre og blødere knæk/buk på aftrækskanalen, jo bedre. Vær opmærksom på aftrækskanalens materiale; vi anbefaler lyd- og kondensisoleret aftræksslange eller allerbedst; fast kanal i plast eller metal.
 • Vær opmærksom på, at der skal monteres en aftræksstuds med returspjæld i emhætten (medfølger). Tilbageløb af kondensvand kan dog ikke altid undgås 100%. Derfor kan man tilkøbe en kondensopsamler. Kondensopsamleren monteres på aftrækskanalen så tæt på emhætten, som muligt. Løber der kondensvand ned fra aftrækket, vil det samles i denne, hvorefter det lige så stille vil fordampe igen. Har man meget kondens, kan flere kondensopsamlere monteres efter hinanden. Kondensopsamleren fungerer kun på vertikale (opretstående) aftrækskanaler. Se mere til tilbehør nedenstående:

 

Nedenstående produkter er absolut værd at prøve for at slippe for kondensvand:

Kondensvandsamler (til brug i aftræksrør med lodret hældning)

Autoluk Flowstar (til brug til aftræksrør med vandret hældning, samt udgang i væg)

IsoFlex aftræksrør (aftræksrør som er varme, lyd og brand isoleret i Ø152mm el. Ø127mm)

Thermo Spjæld (3 lags isolerende spjæld i Ø148mm el. Ø125mm)

I nogle boliger har man skråloft, typisk fordi man har loft til kip eller fordi man har en kunstig hældning.

Emhætterne er standard beregnet til lige lofter på 0 grader i hældning. 

Hvis man ønsker emhætten skal tilpasses et loft med hældning på skal man bestille en "smig skæring" fra forhandleren. Her vil vi & forhandleren kræve detaljer på hældningen så det bliver gjort korrekt.

Man skal oplyse 2 vigtige detaljer:

 - Hvor mange grader loftet hælder dér hvor emhætten skal hænge

 - Hvor den er højst henne, når man står og kigger ind på emhætten fra fronten

"Jeg har indbygget motor og min emhætte larmer"

Man skal være opmærksom på at larmen fra motoren kan skyldes flere ting. Det er ikke sikkert at emhætten fejler noget. Vi erfarer at det kun i sjældne tilfælde er motoren der er defekt. Fejlene/forhindringerne kan være som nedenstående:

1. Larm i motor. Her vil man typisk kunne høre at noget er i stykker i motoren, muligvis kan man høre noget som rammer imod møllen i motoren. Motor kan også være i ubalance og det kan give en kraftig resonans/vibration. Tjek om det kunne være en installationsfejl (skrue osv.) eller om der skulle være faldet noget ned i motoren.

2. Aftrækskanal. Det er her man typisk oplever en forhindring. Aftrækskanalen er en meget stor og vigtig faktor for lyden/larmen og sugeevnen på emhætten. Man skal bruge emhættens maksimale aftræksdimension (Ø150mm. på de fleste emhætter og Ø120mm på de resterende). Det er meget vigtigt at aftrækket har samme dimension HELE VEJEN IGENNEM, dvs. fra emhætten og op til loftet/væggen og evt. op igennem taghætten. Vær opmærksom på at mange taghætter har mindre dimension, dette vil give luftgennemstrømningen mere modstand og derved resultere i mere støj og dårligere sug. Her vil man kunne høre noget kraftigere motorstøj end normalt. Knæk/buk i aftrækskanalen vil også resultere i mere modstand og dermed mere støj & dårligere sug. Undgå så vidt muligt knæk/buk generelt og især alt for skarpe knæk. Hold knækkene så bløde som mulig. Aftræksslange ”knækker” nemt i bukninger og giver dermed mindre plads til luftstrømmen. Faste rør bevarer samme diameter hele vejen! Hvis aftrækskanalen ét enkelt sted i forløbet snævrer ind til en mindre diameter, er det denne diameter der er gældende, derfor er det meget vigtig at man har maksimalt diameter hele vejen. Brug helst fast aftrækskanal (PVC/spirorør) eller lyd- og varmeisoleret aluminum aftrækskanal.

Man kan lave en lille test for at finde ud af om ens aftrækskanal giver for meget modstand; afmontér aftrækskanalen ved emhættens studs. Hvis støjen formindskes, så er det sandsynligvis aftrækskanalen, hvis støjen derimod slet ikke ændrer sig, skal man læse nedenstående.

3. Undertryk. I godt isolerede boliger glemmer man at tilføre luft til emhætten. Hvis emhætten kører og dermed suger al luft ud af boligen og intet nyt, frisk luft kommer ind, har emhætten ikke noget luft at tage af til sidst. Her vil man kunne opleve at motoren vil støje mere end normalt, da den ikke kan trække noget luft igennem. Bemærk hvis der er installeret et genvindingsanlæg i boligen, kan det også skabe undertryk. Hvis begge apparater kører samme tid vil det også give udfordringer, her er det vigtigt man ”lufter ind” hyppigere eller bruger det potentiale fri kontakt på emhætten (ikke alle emhætter) og får tilsluttet disse to apparater sammen. Nogle vinduer har frisklufts-ventiler som bør stå åben i disse tilfælde

4. Fedtfilter & Kulfilter. Husk at vedligeholde filterne, for optimeret effekt og lyd. Fedtfiltrene skal rengøres regelmæssigt, da de ellers vil give mere luftmodstand og miste funktionsevnen indtil de bliver rengjort igen. Kulfilteret skal også rengøres ellers udskiftes jævnligt.

5. Sammenligning. Bemærk at emhætter i dag måles efter samme normer i EU. I standardnormen er der helt specifikke krav med hensyn til afstand mellem kogeplade og emhætte, rummets størrelse, isolering af rummet, aftrækskanal og andet, for at gøre det ens for alle producenter. Det er en standardmåling, der er ens for alle emhætter solgt i EU. Det er dog ikke nødvendigvis det opgivne lydniveau i dB, man får med en måling lavet derhjemme eller ude hos forhandleren. Forholdene kan være vidt forskellige fra sted til sted. Hvis man følger ovenstående anbefalinger mht. til aftrækskanalen, vil lydniveauet minimeres mest muligt. Lydmålingerne samt de andre målinger laves under standarderne; EU65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50564

 

Jeg har ekstern motor og min emhætte/motor larmer

Man skal her stadig følge anbefalingerne med hensyn til aftrækskanalen, som beskrevet ovenfor. 

Der kan dog også være andre grunde til at man oplever støj.

1. Luftstøj. Bemærk luftstøjen sker af helt naturlige grunde, da det er helt naturligt at luften som passerer igennem emhætten vil støje. Luftstøjen bliver højere, jo mere luft der trækkes igennem emhætten, men denne luftstøj vil stadig være mindre end emhætten er lovet til at larme med indbygget motor.

2. Isolering. Man skal huske at isolere den eksterne motor (gælder kun loftmotor). Lyd- og kondensisolering anbefales. Lydisoleringen vil dæmpe støjen og kondensisoleringen vil holde kulden ude af motoren, så man minimerer kondensvand i motoren. Vi anbefaler man bruger en lyddæmper lige før emhættens indgang, da dette vil dæmpe motor larmen i aftrækskanalen.

Den eksterne loftmotor bør ikke placeres direkte på hårde overflader, da dette kan skabe resonans og vibrationer, som evt. kan høres i boligen.

Det er emhættens vigtigste opgave at fjerne lugten & fugten (gælder ikke recirkulation). For at opnå maksimalt og optimalt sug er det dog utrolig vigtigt at man:

 1. Vælger den emhætte der passer til ens behov
 2. Installerer den korrekt og installerer den med korrekt tilbehør
 3. Bruger produktet korrekt
 4. Konstaterer en evt. opstået fejl.

1. Behovet
Det er vigtigt, at suge kapaciteten i emhætten er kraftig nok til dit køkken, da den skal kunne udskifte luften i rummet mellem 10 og 20 gange i timen. For at finde ud af, hvorvidt en emhætte har suge kapacitet nok til dit køkken, skal der laves en lille beregning:

• Køkkenets rumfang = længde x bredde x højde
• Gang dette tal med 10

Det vil sige, at hvis dit køkken er 6 meter i længden, 3 meter i bredden og 2,5 meter i højden er rumfanget lig med 45 m3, og emhætten skal således have en suge kapacitet på minimum 450 m3 pr. time, for at kunne dække tilstrækkeligt (al luften skal som nævnt udskiftes 10 til 20 gange i timen). 

2. Installation
Højde
Sørg for at emhætten har den korrekte højde over kogepladen, vi anbefaler ml. 50 - 65 cm over ved el-kogeplade og 70-85 cm over gas-kogeplade.

Ved vertikale/skrå modeller kan emhætten sænkes ned til 40-55cm over kogepladen fra bunden af emhætten og ned til kogepladen. Dog skal man være opmærksom på at ved Gas-kogeplade gælder dette ikke, da der kan være brandfare.

Ved loft integreret modeller skal man sørge for at centrere emhætten så godt som mulig over kogepladen. Jo mere centreret jo bedre sug

Aftræk
Vi anbefaler man bruger så stort aftræk som mulig (max diameter på emhættens aftræk, f.eks. Ø150mm). Dette gælder hele vejen i aftræksforbindelsen. Hvis taghætten eller hullet i væggen/loftet har en indskrumpning vil man opleve tryktab, som vil forårsage mere støj og mindre sugeevne. 

Vi anbefaler brug af fast aftræk (pvc i flad el. rund) eller lyd, varme & brand Isoleret aluminium aftræk (tjek vores program). Undgå unødvendigt afstand fra start til slut punkt, undgå knæk i aftrækskanalen hvis mulig. Hvis man vælger fast aftræk, så husk at isolere aftrækket mht. lyd og varme.

3. Brug af emhætten
Undertryk 
I godt isolerede boliger glemmer man at tilføre luft til emhætten. Hvis emhætten kører og dermed suger al luft ud af boligen og intet nyt, frisk luft kommer ind, har emhætten ikke noget luft at tage af til sidst. Her vil man kunne opleve at motoren vil støje mere end normalt, da den ikke kan trække noget luft igennem. Bemærk hvis der er installeret et genvindingsanlæg i boligen, kan det også skabe undertryk. Hvis begge apparater kører samme tid vil det også give udfordringer, her er det vigtigt man ”lufter ind” hyppigere eller bruger det potentiale fri kontakt på emhætten (ikke alle emhætter) og får tilsluttet disse to apparater sammen. Nogle vinduer har frisklufts-ventiler som bør stå åben i disse tilfælde.

Fedtfilter & Kulfilter
Husk at vedligeholde filterne, for optimeret effekt og lyd. Fedtfiltrene skal rengøres regelmæssigt, da de ellers vil give mere luftmodstand og miste funktionsevnen indtil de bliver rengjort igen. Kulfilteret skal også rengøres ellers udskiftes jævnligt.

Det er vigtigt at emhætten kan smide samme mængde luft tilbage i køkkenet som den suger ved brug af kulfilter (recirkulationsmetoden). Ellers vil man kunne opleve tryktab og dermed mere støj og mindre sugeevne. En emhætte som monteres i eller under et overskab eller krydderihylde, skal kunne komme af med luften bag krydderihylden eller igennem skabet og ud i køkkenet igen. Vi anbefaler, at man sætter en aftrækskanal på som kan føre luften fra emhætten og op til overkanten af skabet/krydderihylden, for at undgå fugtskader i skabet. Bemærk, at i modeller som hænger frit på væggen, eller ned fra loftet (frithængende), hvor man skal bruge den medfølgende skorsten med udskårne lameller, skal disse lameller være helt synlige efter installation. Luften vil nemlig recirkulere gennem disse huller.

Effektiv brug af emhætten
Start altid emhætten 10 min før madlavningen. Ved at gøre dette opnår du:

- Cirkulation så emhætten nemmere kan fange madosen og dampen

- Mindre kondensvand, da emhætten og aftrækskanalen bliver varmet op med stuetemperatur i stedet for at mødes med det varme mados og damp.

Husk at lade emhætten køre i 10 min. efter endt madlavning, så emhætten kan suge det resterende af madosen og dampen

 4. Opstået ”fejl”
Tjek aftrækskanal
Det er en god ide at man altid tjekker aftrækskanalen, at den ikke er røget af pga. manglende fastgørelse. Tjek også at der ikke er sket en tilstoppelse i aftrækskanalen, pga. af noget udefra kommende/faldende genstand/dyr.

Tjek returventiler
Det er vigtigt at returventilerne/klapperne kan åbne helt ved aktiveringen af motoren. Hvis noget udefra kommende har blokeret returventilerne eller ventilen vil man kunne opleve mindre sug eller ingen sug og det vil hermed også skabe en masse larm.

Returventilerne eller ventilen kan også sætte sig fast hvis den fleksible aftræksslange strammes for hårdt fast med spændebånd.

"Emfang" er et gammelt udtryk som man stadig bruger i dag. Det betegner egentlig dét som sidder ovenover kogeøen og suger alt madosen/dampen. Udtrykket "Emhætte" har man egentlig har brugt for vægmonterede og skabsintegrerede "sugere". I dag bruger man for det meste udtrykket emhætte for alle modellerne. Vi deler emhætter grupperingerne som nedenstående:

Emhætte Standard (Monteres frit på væg el under skab)

Emhætte Udtræk (Monteres under skabet)

Emhætte Indsats (Monteres under/inde i skabet)

Emhætte Væg (Monteres på væggen)

Emhætte Frithængende (Monteres på loftet)

Emhætte Loft Integreret (Monteres ind i loftet)

Emhætte Bord (Monteres i køkkenbordet)

Funktionen i en emhætte, er at filtrere mados, fedt og lugte ved madlavningen og forhindre det i at sprede sig til andre rum i huset. 

I de moderne køkkener er emhætten også blevet en mere vigtig del i køkkenet. Emhætten suger ikke kun madosen, men suger også folks blikke og opmærksomhed med dets design, funktionalitet ikke mindst den høje kvalitet.

 1. Vi anbefaler at man tilslutter emhætten strøm og tjekker dets funktioner inden ophængning. Her vil man kunne konstatere en evt. fejl inden det store installations arbejde er sat i værk.
 2. Tjek det synlige på emhætten inden opsætning. Det kunne såvel være ridser som andre mærker osv.
 3. Tjek at det er den rigtige model med bredde, farve, intern/ekstern motor.
 4. Vi anbefaler en fagmand til monteringen af emhætten.

Emhætter kan fungere på forskellige måder. Den nemmeste måde at inddele dem i er grupper som nedenstående:

Emhætte med indbygget motor og aftræk til det fri
Denne er en af de mest gængse måder at bruge emhætten på og mange husstande bruger denne metode. Der forbindes en aftrækskanal til emhætten som smider luften ud af boligen. Motoren sidder inde i emhætten.

Emhætte med indbygget motor med kulfilter (recirkulation)
Denne bruger man typisk hvis aftræk til det fri ikke er muligt. Dvs. det er et alternativ. Ved denne metode behøver man ikke an aftrækskanal på emhætten, da luften bare skal smides tilbage ind i køkkenet. Dertil kommer udtrykket recirkulation. Kulfilteret man tilkøber til emhætten her, renser lugten så emhætten stadig vil fungere med at suge dampen/madosen og samtidig fjerne lugten.

Emhætte med ekstern motor
Her er der tale om en emhætte uden en motor i. Man tilkøber sig en ekstern motor til enten, loft, gavl eller tag. Ideen her er at opgradere motoren til noget kraftigere, men vigtigst af alt slippe for motorlarm i køkkenet.

Emhætte til centralmotor (centralsug)
I flere boligbyggerier dog også i andre typer boliger findes der en central motor på loftet/taget. Denne kan være sat til flere emhætter eller flere rum, som den skal suge fra. Her har emhætten kun den funktion at åbne og lukke spjældet, hvor motoren styrer alt sug typisk uafhængigt af emhætten.

Sørg altid for en fagkyndig monterer produkterne

HØJDE
Sørg for at emhætten har den korrekte højde over kogepladen, vi anbefaler ml. 50 - 65 cm over ved el-kogeplade og 70-85 cm over gas-kogeplade.

Ved vertikale/skrå modeller kan emhætten sænkes ned til 40-55cm over kogepladen fra bunden af emhætten og ned til kogepladen. Dog skal man være opmærksom på at ved Gas-kogeplade gælder dette ikke, da der kan være brandfare.

Ved loft integreret modeller skal man sørge for at centrere emhætten så godt som mulig over kogepladen. Jo mere centreret jo bedre sug.

AFTRÆK
Vi anbefaler man bruger så stort aftræk som mulig (max diameter på emhættens aftræk, f.eks. Ø150mm). Dette gælder hele vejen i aftræksforbindelsen. Hvis taghætten eller hullet i væggen/loftet har en indskrumpning vil man opleve tryktab, som vil forårsage mere støj og mindre sugeevne. 

Vi anbefaler brug af fast aftræk (pvc i flad el. rund) eller lyd, varme & brand Isoleret aluminium aftræk (tjek vores program). Undgå unødvendigt afstand fra start til slut punkt, undgå knæk i aftrækskanalen hvis mulig. Hvis man vælger fast aftræk, så husk at isolere aftrækket mht. lyd og varme.

Vi anbefaler brug af en lyddæmper ved motoren (enten ved emhætten eller den eksterne motor) for at dæmpe støjen fra motoren.

Hvis aftræks kanalen har en horisontal hældning anbefaler vi brug af en kondenssamler for at undgå tilbagestrømning af evt. kondensvand i aftrækskanalen.

Hvis aftræks kanalen går ud gennem væggen og motoren er indbygget i emhætten anbefaler vi en murgennemføring med automatiseret lukkespjæld for at undgå kulde trænge ind i huset og dermed også skabe kondensvand. Hvis ikke man ønsker ovenstående løsning skal man som regel altid bruge en aftræksstuds med fjederbelastet returventiler, denne vil sørge for at aftræksstudsen ikke står åben når motoren er slukket.

Bemærk vi også tilbyder flade (f.eks. 1m fladkanal) aftrækskanaler til boliger med mindre plads til aftrækskanalen

ISOLERING
Vi anbefaler man isolerer aftrækskanalen med lyd og varme isolering samt evt den eksterne motor på loftet. Lyd isoleringen vil dæmpe lyden og varme isoleringen vil lukke kulden ude.

Det er utrolig vigtigt at den eksterne loft/skunk motor bliver varme isoleret. Motoren trækker varmen nedefra køkkenet og hvis der er for koldt i motoren vil der dannes kondensvand, dette kan skade både emhætten og motoren. Den eksterne motor kan evt. rulles ind i isolering og ligge på dette. Det kræver ikke at den bliver monteret, dog at den ligger blødt og er isoleret. Hvis motoren monteres direkte på en hård overflade kan dette skabe vibrationer og resonans.

KULFILTER
Hvis en emhætte skal bruges med kulfilter (recirkulation dvs. uden aftræk) skal man sørge for at luften emhætten suger ind kan komme ind i køkkenet igen. Det er vigtigt at emhætten kan smide samme mængde luft ind tilbage i køkkenet som den suger. Ellers vil man kunne opleve tryktab og dermed mere støj og mindre sugeevne. F.eks. hvis emhætten smider luften tilbage ind bag et krydderiskab anbefaler vi at der er lufttilførsel derfra ind i køkkenet. Vi anbefaler man sætter en aftrækskanal på som kan føre luften bag skabet og evt. op dertil hvor luften smides ind i køkkenet, for at undgå fugt bag skabet.

Bemærk modeller som hænger frit på væggen eller ned af loftet (frithængende) her skal man bruge den medfølgende skorsten med de aflange huller i så de bliver synlige efter installation. Luften vil nemlig recirkulere gennem disse huller.

Hvis du skal forny dit kulfilter skal du tage fat i forhandleren. Se overblik over kulfiltre her. 

STRØM
Vores emhætter skal tilsluttes 220-240V strøm og det skal tilsluttes jordet forbindelse.

Effektiv ventilation

Start altid emhætten 10 min før madlavningen. Ved at gøre dette opnår du:

- Undertryk, så emhætten nemmere kan fange madosen og dampen
- Mindre kondensvand, da emhætten og aftrækskanalen bliver varmet op med stuetemperatur i stedet for at mødes med det varme mados og damp.

Husk at lade emhætten køre i 10 min. efter endt madlavning, så emhætten kan suge det resterende af madosen og dampen.

Emhætter suger bedre, jo bredere de er. Du bør naturligvis ikke vælge en emhætte, som fylder alt for meget i forhold til størrelsen på køkkenet, men grundlæggende kan man sige, at jo mere af kogepladerne en emhætte kan dække, jo bedre er det.

Vi anbefaler klargøring og installation, efter man har købt og fået produktet. Det kan skabe forhindringer at lave for arbejdet inden produktet er leveret; forkert udregning med mål, ombeslutning af model, forældet skitsetegning på produktet osv.

Kontakt os

Denne side er beskyttet af reCaptcha, og Googles Politik om beskyttelse af persondata og Servicevilkår er gældende.