Jobopstillinger

Cookie policy

Cookie- och integritetspolicy hos JGNordic ApS

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information in om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på annonserna som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi utvecklat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

 

Cookies

Webbplatsen använder "cookies", vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil m m i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t ex virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kommer åt.

 

Personlig information

I allmänhet

Personuppgifter är all slags information som till viss del kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en mängd sådan information. Det händer t ex av allmän tillgång till innehåll om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, eller på annat sätt använder tjänsterna eller gör köp via Webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du själv ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att du skapar en inloggning eller köper.

 

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lag, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.

Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när det syftet är uppfyllt eller inte längre är relevant.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, går förlorade, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.Ändamål

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med största sannolikhet kommer att vara relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har efterfrågat, som t ex att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

 

Lagringsperiod

Informationen lagras under den tid som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

 

Offentliggörande av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och ev klick, geografisk plats, kön och ålderssegment osv. vidarebefordras till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta annonsering.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar information enbart för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post m m kommer bara att ske om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan tillhandahålla din information med adekvat skydd.

 

Insikter och klagomål

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig ska behandlas. Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: info@silverlinevitvaror.se. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran till oss till ovanstående e-postadress.

 

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

JGNordic ApS

Eli Christensensvej 90

7430 Ikast

Telefon: 70 10 40 14

E-post: info@silverlinevitvaror.se

Ring oss
Behöver du vägledning?

Om du inte fick svar på vad du sökte är du varmt välkommen att kontakta oss per telefon +46 730 80 54 00 eller via post info@silverlinevitvaror.se