FAQ - Vanliga frågor

FRÅGOR & RÅD / VÄGLEDNING

Det är viktigt att fläktens sugförmåga är tillräcklig för ditt kök, eftersom den ska kunna ersätta luften i rummet mellan 10 och 20 gånger/h. För att ta reda på om en fläkt har tillräckligt med sugkapacitet för ditt kök måste en liten beräkning göras. • Kökets volym = längd x bredd x höjd • Multiplicera detta tal med 10. Detta betyder att om ditt kök t ex är 6 meter långt, 3 meter brett och 2,5 meter högt är dess volym 45 m3. Fläktens sugkapacitet bör vara minst 450 m3/h för att kunna byta all luft. 

Kondens kan vara ett stort problem för många.
Kondens kan uppstå när värme och kyla möts, men det kan också uppstå av andra orsaker, därför ska vi försöka förklara för dig om dessa..

"Fläkten suger alldeles för bra". Det finns ett bra utsug, d v s du har använt en frånluftskanal med stor diameter eller bra utrymme och avståndet mellan början och slutet av utsugskanalen kan vara mycket kort, därför kan mycket kall luft komma ner till fläkten utifrån. Det kan också bero på att du har monterat en utsugskanal i aluminium eller metall (flexrör) som blir väldigt kallt. Här kan det ske att den heta ångan som sugs upp genom fläkten träffar den kalla ytan i utsugskanalen som därmed skapar kondens. Beroende på vilken riktning utsugskanalen pekar mot kan kall luft även lätt blåses in genom längre frånluftskanaler. Vi rekommenderar att du använder en i det här fallet termiskt spjäll som håller kylan/vinden ute och håller värmen inne

Var här medveten om att det kondensvatten som uppstår kommer att rinna ner i utsugskanalen, in i fläkten och slutligen kan hamna på spishällen. Vattnet kan se ut som olja eftersom kondensen tar bort ansamlade fettpartiklar från insidan av utsugskanalen eller fettfiltren.

"Fläkten suger inte tillräckligt bra". Här, i förhållande till ovanstående exempel, är det precis tvärtom. Fläkten suger inte tillräckligt med ånga, därför blir det en koncentration av den heta ångan i och runt fläkten, och då kommer du att kunna se en "ångbadseffekt", vilket orsakar en relativt stor mängd fukt att samlas i fläkten. Här, som i föregående exempel, kommer även kondens att rinna ner från fläkten som tar med sig de ansamlade fettpartiklarna.

Det finns lösningar och rekommendationer för båda förklaringarna. Var vänlig se nedan:

I välisolerade hem glömmer man att tillföra luft till fläkten. Om fläkten rinner och därmed suger ut all luft ur bostaden och ingen ny, frisk luft kommer in, har fläkten ingen luft att ta av i slutändan. Här kommer du att kunna uppleva att motorn låter mer än vanligt, då den inte kan dra igenom någon luft. Observera att om ett återvinningssystem installeras i hemmet kan det även skapa undertryck. Om båda enheterna körs samtidigt kommer det också att ge utmaningar, här gäller det att "vädra in" oftare eller använda den potentialfria reläet på fläkten (inte alla fläktar) och koppla ihop dessa två enheter. Vissa fönster har friskluftsventiler som bör stå öppna i dessa fall.

Starta fläkten 10 minuter innan du startar spishällen. Detta gör att fläkten skapar ett undertryck och ett stabilt luftflöde och därmed får du ett bättre sug av matos/ånga. Genom att starta fläkten 10 min före matlagningsuger fläkten upp luften i rumstemperatur och därigenom värms de interna kalla metalldelarna samt utsugskanalen upp innan den heta ångan bildas. Detta minimerar risken för kondens. 

Var uppmärksam på om luften kan ledas ut ur bostaden i rätt mängd. Det är svårt att mäta hur mycket luft som kommer ut. Använd därför en så bred utsugskanal som möjligt. För de flesta fläktar rekommenderar vi en frånluftskanal på min Ø150mm i diameter. Detta gäller HELA vägen inkl takfläkt eller hål i vägg. Minskas utsugskanalens dimension kommer ljudnivån att öka och sugförmågan att minska, därmed är det också större chans för kondens. Var uppmärksam på installationen av utsugskanalen; Ju kortare avstånd från fläkten och ut i det fria, desto bättre. Ju färre och mjukare böjar/böjar på utsugskanalen, desto bättre. Var uppmärksam på materialet i utsugskanalen; vi rekommenderar ljud- och kondensisolerad rökgasslang eller allra bäst; fast kanal i plast eller metall.

Observera att utsugsstos med returspjäll måste monteras i fläkten (medföljer). Kondensåterflöde kan dock ej alltid undvikas till 100 %. Därför kan man köpa en kondenssamlare. Kondenssamlaren monteras på utsugskanalen så nära fläkten som möjligt. Om kondens rinner ner från utsugskanalen kommer den att samlas i den, varefter den lika tyst avdunstar igen. Om du har mycket kondens kan mer kondensatuppsamlare monterade efter varandra. Kondenssamlaren fungerar endast på vertikala (stående) utsugskanaler. Se mer tillbehör nedan:

 

Följande produkter är värda att testas för att undvika kondens:

Kondensavskiljare (för användning i rör med vertikal lutning)

Autoluk Flowstar (för användning för rör med horisontell lutning, samt utlopp i vägg)

IsoFlex rökrör (rökrör som är värme-, ljud- och brandisolerat i Ø152mm eller Ø127mm)

Thermo Damper (3 lager isolerande spjäll i Ø148mm eller Ø125mm)

I vissa hem har man snedtak.

Fläktarnas skorstenar är standarddesignade för raka tak med 0 graders lutning. 

Om du vill att fläkten ska anpassas till ett tak med lutning måste du beställa "tillskärning" hos återförsäljaren. Här kommer vi & återförsäljaren att fråga dig om detaljer så att det blir korrekt gjort.

Du måste ange:

 – Hur många grader taket lutar där fläkten ska hänga

 – och var den är som högst när man står och tittar på fläkten framifrån.

"Jag har en inbyggd motor och min fläkt låter"

Man måste vara medveten om att oljudet från motorn kan bero på flera saker. Det är inte säkert att fläkten är trasig. Vi upplever endast i sällsynta fall att motorn är defekt. Felen/hindren kan vara följande:

1. Motorljud. Här kommer du kunna höra att något är trasigt i motorn, eventuellt kan du höra något som slår mot turbinen i motorn. Motor kan också vara ur balans och detta kan ge en stark resonans/vibration. Kontrollera om det kan vara ett installationsfel (skruv, etc.) eller om något har ramlat in i motorn.

2. Utsug. Det är här du vanligtvis upplever ett hinder. Utsugskanalen är en mycket stor och viktig faktor för ljudet/oljudet och fläktens sugkraft. Du bör använda fläktens maximala utsugsdiameter (Ø150mm på de flesta fläktar och Ø120mm på de återstående). Det är mycket viktigt att utsugskanalen har samma dimension HELA VÄGEN, d v s från fläkten och upp till tak/vägg och ev upp genom taket. Tänk på att många takfläktar har en mindre dimension, vilket kommer att ge luftflödet mer motstånd och därigenom ge mer oljud och sämre sug. Här kommer du att kunna höra något högre motorljud än vanligt. Brott/böj på utsugskanalen ger också mer motstånd och därmed mer oljud & sämre sug. Undvik så långt det är möjligt böjar/vinklar i allmänhet och speciellt skarpa böjar. Håll böjarna så mjuka som möjligt. Mjuka utsugsrör "bryts" lätt i böjar och ger därmed mindre utrymme för luftflödet. Fasta rör behåller samma diameter hela vägen! Om utugskanalen smalnar av till en mindre diameter på ett enda ställe i processen är det denna diameter som gäller, därför är det mycket viktigt att ha en maximal diameter hela vägen. Använd helst en fast utsugskanal (PVC/spirorör) eller ljud- och värmeisolerad utsugskanal i aluminium.

Man kan göra ett litet test för att ta reda på om ens utsugskanal ger för mycket motstånd; ta bort utsugskanalen vid fläktttaget. Om bullret minskar så är det troligen utsugskanalen, om ljudet inte ändras alls, läs nedan.

3. Undertryck. I välisolerade hem glömmer man att tillföra luft till fläkten. Om fläkten suger ut all luft ur bostaden och ingen ny, frisk luft kommer in, har fläkten ingen luft att ta av i slutändan. Här kan du uppleva att motorn låter mer än vanligt, då den inte kan dra igenom någon luft. Observera att om ett luftåtervinningssystem installeras i hemmet kan även det skapa undertryck. Om båda enheterna körs samtidigt kommer det också att ge utmaningar, här gäller det att "vädra in" oftare eller använda det potentialfria reläet på fläkten (inte alla fläktar) och koppla ihop dessa två enheter. Vissa fönster har friskluftsventiler som bör stå öppna i dessa fall

4. Fettfilter & Kolfilter. Kom ihåg att rengöra filtren för optimerad sugkraft och ljud. Fettfiltren måste rengöras regelbundet, eftersom de annars ger mer luftmotstånd och förlorar sin funktionalitet tills de rengörs igen. Kolfiltret måste också rengöras, annars måste det bytas regelbundet.

5. Jämförelse. Observera att fläktar idag mäts enligt samma standarder inom hela EU. I standardnormen finns mycket specifika krav på avstånd mellan spis och spisfläkt, rummets storlek, rummets isolering, frånluftskanal och annat för att det ska bli lika för alla tillverkare. Det är ett standardmått som är samma för alla köksfläktar som säljs inom hela EU. Det är dock inte nödvändigtvis den angivna ljudnivån i dB som du får med en mätning gjord hemma eller ute hos återförsäljaren. Förhållandena kan variera mycket från plats till plats. Om du följer ovanstående rekommendationer gällande utsugskanalen kommer ljudnivån att minimeras maximalt. Ljudmätningarna såväl som övriga mätningar görs under normerna; EU65 / 2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

 

Jag har en extern motor och min fläkt/motor bullrar

Rekommendationerna gällande utsugskanalen måste fortfarande följas här, enligt beskrivning ovan. 

Det kan dock också finnas andra orsaker till att du upplever buller.

1. Luftljud. Observera att luftbruset uppstår av helt naturliga skäl, då det är helt naturligt att luften som passerar genom fläkten kommer att låta. Luftljudet blir högre ju mer luft som dras genom fläkten, men detta luftljud blir ändå mindre än vad fläkten utlovats att låta med den inbyggda motorn.

2. Isolering. Kom ihåg att isolera den externa motorn (gäller endast takmotor). Ljud- och kondensisolering rekommenderas. Ljudisoleringen kommer att minska ljudet och kondensisoleringen håller kylan borta från motorn, vilket minimerar kondens i motorn. Vi rekommenderar att du använder en ljuddämpare precis innan motorns ingång, då detta dämpar motorljudet i utsugskanalen.

Den externa takmotorn bör inte placeras direkt på hårda ytor, eftersom detta kan skapa resonans och vibrationer, vilket kan höras i bostaden. 

Min fläkt suger inte "tillräckligt"

Det är fläktens huvuduppgift att ta bort lukt & fukt (gäller ej recirkulation). För att uppnå maximalt och optimalt sug är det dock viktigt att du:

Väljer den fläkt som passar dina behov, installerar den korrekt och monterar den med rätt tillbehör. Använd produkten korrekt. Om ev fel inträffat.

 

1.Behovet

Det är viktigt att fläktens sugförmåga är tillräcklig för ditt kök, eftersom den ska kunna ersätta luften i rummet mellan 10 och 20 gånger/h. För att ta reda på om en fläkt har tillräckligt med sugkapacitet för ditt kök måste en liten beräkning göras. • Kökets volym = längd x bredd x höjd • Multiplicera detta tal med 10. Om ditt kök t ex är 6 meter långt, 3 meter brett och 2,5 meter högt är volymen 45 m3 och fläkten ska alltså ha en sugkapacitet på minst 450 m3/h, för att kunna byta luft tillräckligt (som nämnts måste all luft bytas ut 10 till 20 gånger/h). 

 

2.Installation

Höjd

Se till att fläkten har rätt höjd över spishällen. Vi rekommenderar 50 - 65cm ovanför elhäll och 70-85cm över gashäll.

För vertikala/lutande modeller kan fläktkåpan sänkas till 40-55cm över hällen från botten av fläkten ner till hällen. Tänk dock på att detta inte gäller gashällar pga brandrisken.

För takintegrerade modeller, se till att centrera fläkten så noga som möjligt över spishällen. Ju bättre centrerad desto bättre sug

Ventilera

Vi rekommenderar att använda så stor utsugsdiameter som möjligt (max diameter på fläktens utsug, t ex Ø150mm). Detta gäller hela vägen i utsugskanalen. Om takfläkten eller hålet i väggen/taket krymper kommer du att uppleva tryckförlust, vilket ger ökat oljud och mindre sugkraft. 

Vi rekommenderar användning av fast utsugskanal (pvc i platt el. rund) eller ljud-, värme- & eldisolerad aluminiumutsug (kolla in vårt program). Undvik onödigt avstånd från början till slutpunkt, undvik brott i utsugskanalen om möjligt. Väljer du ett fast utsug, kom ihåg att isolera utsug med hänsyn till ljud och värme.

 

3.Användning av fläkten

Undertryckande 

I välisolerade hem glömmer man att tillföra luft till fläkten. Om fläkten är igång och suger ut all luft ur bostaden och ingen ny, frisk luft kommer in, har fläkten ingen luft att ta av i slutändan. Här kan du uppleva att motorn låter mer än vanligt, då den inte kan dra igenom någon luft. Observera att om ett recirkulationssystem installeras i hemmet kan det även skapa undertryck. Om båda enheterna körs samtidigt kommer det också att ge utmaningar, här gäller det att "vädra in" oftare eller använda det potentialfria reläet på fläkten (inte alla fläkten) och koppla ihop dessa två enheter. Vissa fönster har friskluftsventiler som bör stå öppna i dessa fall.

Fettfilter & Kolfilter

Kom ihåg att rengöra filtren för optimerad kraft och ljud. Fettfiltren måste rengöras regelbundet, eftersom de annars ger mer luftmotstånd och förlorar sin funktionalitet tills de rengörs igen. Kolfiltret måste också rengöras, annars måste det bytas regelbundet.

Det är viktigt att fläkten kan skicka tillbaka samma mängd luft i köket som den suger med hjälp av ett kolfilter (återcirkulationsmetoden). Annars kan du uppleva tryckförlust och därmed ökat ljud och mindre sugkraft. En fläkt som monteras i eller under ett väggskåp eller kryddhylla ska kunna få bort luften bakom kryddhyllan eller genom skåpet och ut i köket igen. Vi rekommenderar att du installerar en frånluftskanal som kan leda luften från fläkten och upp till överkanten av skåpet/kryddhyllan, för att undvika fuktskador i skåpet. Observera att frihängande och vägghängda modeller där du ska använda den medföljande skorstenen med utskurna galler, ska dessa galler vara helt synliga efter montering. Luften ska cirkulera genom dessa hål.

 

Effektiv användning av fläkten

Starta alltid fläkten 10 minuter före tillagning. Genom att göra detta uppnår du:

- Cirkulation så att fläkten lättare kan fånga upp matos och ånga

- Mindre kondens, eftersom fläkten och frånluftskanalen värms upp till rumstemperatur istället för att möta den heta matosen och ångan.

Kom ihåg att låta fläkten gå i 10 min efter tillagning, så att fläkten kan absorbera resten av maten och ångan

 

4. "Fel inträffade

Kontrollera utsugskanalen

Det är en bra idé att alltid kontrollera att utsugskanalen inte har fallit av pga bristande fastsättning. Kontrollera även att det inte blivit någon igensättning i utsugskanalen, p g a av något utifrån / fallande föremål / djur.

Kontrollera returventilerna

Det är viktigt att spjället kan öppnas helt när motorn aktiveras. Om något som kommer utifrån har blockerat returventilerna eller ventilen kommer du uppleva mindre sug eller inget sug och detta skapar också mycket ljud.

Returventilerna eller ventilen kan också fastna om den flexibla utsugskanalen dras åt för hårt med klämmor.

Vad är en köksfläkt?

"Kåpa" är en gammal term som används än idag. Det syftar faktiskt på det som sitter ovanför köksön och suger upp matos/ånga. Begreppet "kåpa" har faktiskt använts för väggmonterade och skåpsintegrerade "fläktar". Idag används begreppet kåpa mest för alla modeller. Vi delar upp fläktgrupperingarna enligt nedan:

Huv Standard (Fritt monterad på vägg eller under skåp)

Huvutsug (monterad under skåpet)

Huvinsats (monterad under / inuti skåpet)

Huvvägg (monterad på väggen)

Huva Frihängande (monterad i taket)

Huvtak integrerat (monterad i taket)

Huvbord (monterat i köksbordet)

En köksfläkt har till uppgift att filtrera bort matos, fett och lukt under matlagning och förhindra att den sprids till andra delar av huset. 

I moderna kök har fläkten också blivit en viktigare del av köket. Fläkten suger inte bara matos, utan drar också folks blickar och uppmärksamhet med sin design, funktionalitet, inte minst p g a dess höga kvalitet.

1. Vi rekommenderar att du ansluter ström till fläkten och kontrollerar dess funktioner innan den installeras. Här kommer du att kunna konstatera ett ev fel innan det större installationsarbetet påbörjas.

2. Kontrollera det synliga på fläkten innan du sätter upp den. Det kan vara repor samt andra märken o s v.

3. Kontrollera att det är rätt modell med bredd, färg, intern/extern motor.

4. Vi rekommenderar en fackman för montering av fläkten.

Fläktar kan fungera på olika sätt. Det enklaste sättet att dela in dem i grupper är som följer:

Fläkt med inbyggd motor och utsug till det fria

Detta är ett av de vanligaste sätten att använda fläkten och många hushåll använder denna metod. En frånluftskanal är ansluten till fläkten som blåser ut luften ur bostaden. Motorn är placerad inuti fläkten.

Fläkt med inbyggd motor med kolfilter (recirkulation)

Detta används vanligtvis om utsug till det fria inte är möjligt. Med denna metod behöver du ingen frånluftskanal på fläkten, eftersom luften bara ska slussas tillbaka in i köket. Därtill kommer termen återcirkulation. Kolfiltret du köper till fläkten rengör lukten så att fläkten fortfarande ska fungera genom att suga ånga/matos och samtidigt eliminera lukt.

Fläkt med extern motor

Detta är en fläkt utan inbyggd motor. Du köper en extern motor anpassad till antingen loft, vägg eller tak. Tanken här är att uppgradera motorn till en något kraftfullare modell än en fläkt med inbyggd motor, men viktigast av allt - bli av med motorljudet i köket.

Köksfläkt för centralventilation (centralsug)

I flera hus och lägenheter finns en centralt placerad motor på tak/loft. Denna kan anslutas till flera fläktar eller flera rum som den ska suga ur. Här har fläkten endast funktionen att öppna och stänga spjället, där motorn styr allt sug oberoende av fläkten. 

Se alltid till att produkterna installeras av en behörig fackman

HÖJD

Se till att fläkten har rätt höjd över spishällen. Vi rekommenderar 50 - 65cm ovanför elektrisk spishäll och 70-85cm över gashäll.

För vertikala/lutande modeller kan fläktkåpan sänkas till 40-55cm över spisällen mätt från botten av fläkten ner till spishällen. Tänk dock på att detta inte gäller gashällar p g a brandrisken.

För takintegrerade modeller, centrera fläkten så noga som möjligt över spishällen. Ju bättre centrerad fläkt desto bättre sug.

VENTILERA

Vi rekommenderar att använda så stor utsugsdiameter som möjligt (max diameter på fläktens utsug, t e x Ø150mm). Detta gäller hela vägen vägen i utsugskanalen. Om hålet i väggen/taket krymper kommer du uppleva tryckförlust, vilket ger ökat ljud och mindre sugkraft. 

Vi rekommenderar användning av fast utsugsrör (pvc, platt el runt) eller ljud-, värme- & eldisolerad aluminiumslang (kolla in vårt program). Undvik onödigt avstånd från start till slutpunkt, undvik brott på utsugskanalen om möjligt. Väljer du ett fast utsug, kom ihåg att isolera det med hänsyn till ljud och värme.

Vi rekommenderar att du använder en ljuddämpare vid motorn (antingen vid fläkten eller den externa motorn) för att minska ljudet från motorn.

Om utsugskanalen har en horisontell lutning rekommenderar vi att du använder en kondensuppsamlare för att undvika återflöde av ev kondensvatten i utsugskanalen.

Om utsugskanalen går ut genom väggen och motorn är inbyggd i fläkten rekommenderar vi en vägggenomföring med automatiskt stängningsspjäll för att förhindra att kyla kommer in i huset och därmed också skapa kondensvatten. Om du inte vill välja ovanstående lösning bör du använda en utsugsmunstycke med fjäderbelastade returventiler, kommer detta att säkerställa att spjället ej är öppet när motorn är avstängd.

Observera att vi även erbjuder lägre plattkanaler (t.ex. 1 m platt kanal) utsugskanaler för bostäder med mindre plats för utsugskanalen

ISOLERING

Vi rekommenderar att du isolerar frånluftskanalen med ljud- och värmeisolering och eventuellt den externa motorn i taket. Ljudisoleringen kommer att dämpa ljudet och värmeisoleringen håller kylan ute.

Det är viktigt att den externa loft/takmotorn är värmeisolerad. Motorn drar värme underifrån köket och är det för kallt i motorn bildas kondens. Detta kan skada både fläkten och motorn. Den externa motorn kan ev rullas in i isolering och ligga på denna. Det krävs inte att det är monterat utan att det ligger mjukt och är isolerat. Om motorn monteras direkt på en hård yta kan detta skapa vibrationer och resonans.

KOLFILTER

Om en fläkt ska användas med kolfilter (recirkulation, d v s utan utsug) måste du se till att luften som sugs in av fläkten kan komma in i köket igen. Det är viktigt att fläkten kan slussa tillbaka samma mängd luft i köket som den suger. Annars kommer du uppleva tryckförlust och därmed ökat ljud och mindre sugkraft. T e x om fläkten slussar tillbaka luften bakom ett kryddskåp rekommenderar vi att det finns en lufttillförsel därifrån in i köket. Vi rekommenderar att man installerar en frånluftskanal som kan leda luften bakom skåpet och ev upp till där luften slussas in i köket, för att undvika fukt bakom skåpet.

Notera att modeller som hänger fritt på väggen eller ner från taket (fritt hängande), här ska den medföljande skorstenen med de utskurna hålen användas så att de blir synliga efter montering. Luften kommer att cirkulera genom dessa hål.

Om du behöver förnya ditt kolfilter, kontakta återförsäljaren. Se en översikt över kolfilter här. 

NUVARANDE

Våra fläktar ska anslutas till 220-240V ström och de ska anslutas till jordad anslutning.

Effektiv ventilation

Starta alltid fläkten 10 minuter före tillagning. Genom att göra detta uppnår du:

- Undertryck, så att fläkten lättare kan fånga upp matos och ånga

- Mindre kondens, eftersom fläkten och frånluftskanalen värms upp till rumstemperatur istället för att möta den heta matosen och ångan.

Kom ihåg att låta fläkten gå i 10 min efter avslutad tillagning, så att den kan absorbera resten av maten och ångan.

Fläktar suger bättre ju bredare de är. Man ska givetvis inte välja en fläkt som tar för mycket plats i förhållande till storleken på köket, men generellt kan man säga att ju mer av spishällen en fläkt kan täcka desto bättre.

Vi rekommenderar förberedelse och installation efter att du har köpt och mottagit produkten. Det kan skapa hinder för att få arbetet att fungera innan produkten levereras; felaktig beräkning med mått, byte av modell, gammal eller fel ritning på produkten m m.

Kontakta oss

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.